Analiza publike

analiza publike

Zašto je važna analiza publike?

U poslednjih sto godina, neki od najizuzetnijih umova koji su se bavili reklamom i marketingom, nastojali su da razumeju  i analiziraju svoju publiku.

Analiza publike je deo marketing istraživanja, o kom možete pročitati više klikom na link u tekstu.

Analiza publike, poznavanje i razumevanje potreba kupaca je u središtu svakog uspešnog poslovanja, bilo da se prodaje direktno pojedincima ili drugim preduzećima. Kada steknete ovo znanje, možete ga koristiti da ubedite potencijalne i postojeće kupce da je kupovina od vas u njihovom najboljem interesu.

Mada je to oduvek bilo važno, današnje digitalno okruženje stavlja dodatni pritisak na svaki vid marketinga. Snažna konkurencija, mnoštvo izvora sadržaja i različit kontent daju sve manje prostora za grešku.

Za svaki proizvod ili uslugu treba utvrditi:

  • koja je publika najbolja,
  • kako ti ljudi dolaze do informacija o novim proizvodima,
  • kako reaguju na različite oblike oglašavanja,
  • gde kupuju,
  • i ko su vam konkurenti.

Svaki trud je skupocen, a predstavlja apsolutni trošak ako je usmeren na pogrešne ljude.

Ovaj princip važi kako u stvarnom, tako i u digitalnom životu.

Demografska analiza publike

Demografska analiza publike kategoriše i analizira publiku na osnovu određenih demografskih kategorija, poput starosti, pola i geografske lokacije.

I pored dragocenih informacija, koje nam ova vrsta analize može pružiti, ona poseduje i neka ograničenja. Demografska analiza ne ulazi u glave i srca naše publike i ne može nam pokazati šta oni misle i osećaju.

Misli i osećanja potrošača determinišu njihovu reakciju na sadržaj koji nudite i njihovo opšte ponašanje kao potrošača robe ili korisnika usluge.

Demografski podaci pružaju prilično dobar okvir za razumevanje publike, ali, sami po sebi, nisu dovoljni i efikasni. Naravno, stanovnici pustinje neće biti dobra ciljna grupa za prodaju kišnih kabanica, niti će starosna grupa iznad 60 godina biti zainteresovana za kupovinu stvari za tinejdžere.

Psihografska analiza

Godine starosti, prihodi i drugi demografski faktori mogu nam pružiti polaznu tačku u razumevanju publike. Proučavanje načina života, ponašanje, motivacije, ličnosti i ličnog koncepta i njihovog uticaja na ponašanje zove se psihografija.

Svim vrstama kupovine upravljaju potrebe. Kupci, tj. korisnici doživljavaju potrebe kao jaz između njihovog aktelnog stanja i njihovog zamišljenog idealnog stanja. Ako ste gladni, osećate potrebu za hranom. Ako vam ste zavisnik od adrenalina, takozvani adrenalin junkie, možete pokušati zadovoljiti tu potrebu kupovinom skupih i brzih kola ili odlaskom na bandži džamping.

Analiza ljudskih potreba

Sve potrebe možemo svrstati u 5 grupa, od osnovnih do estetskih:

  • Fiziološke – potrebe elementarne za opstanak, hrana, voda i krov nad glavom.
  • Sigurnosne – obezbeđuju bezbedan život (čovek će preživeti bez ogreva, aloi svakako će biti bolje ukoliko ima gejanje zimi).
  • Socijalne – potrebe za pripadanjem i socijalnom interakcijom. Većina ljudi želi da bude prihvaćena ili približno slična nekoj grupi ljudi. Mnogi od njih svakako smatraju da to prihvatanje zavisi od izgleda i odeće.
  • Potrebe za ugledom i poštovanjem – definišemo kao više od želje da budemo prihvaćeni, odnosno, ovo je potreba da se postigne posebno priznanje od strane drugih.
  • Potrebe za samopoštovanjem – ove potrebe odnose se na sve ono što nam inače pomaže da ostvarimo maksimum i razvijemo lične sposobnosti.

Ova klasifikacija se posmatra i hijerarhijski

Koliko god vaš proizvod ili usluga bili dobri, jednostavna istina je da ga niko neće kupiti ako  ne želi ili veruje da mu ne treba. I nikoga nećete ubediti da želi ili treba da kupi ono što nudite, osim ako jasno ne razumete ko su vaši kupci.

Analiza danas- profit sutra

Istraživanje publike dugo je bilo deo poslovanja, ali danas je analiza ciljne publike verovatno lakša nego ikad. Brendovi sada imaju pristup velikoj količini podataka o publici putem platformi društvenih medija. Ako sve te informacije možete efikasno pretvoriti u jasan uvid u to ko je vaša publika i do čega im je stalo, možete koristiti ono što ste naučili za izgradnju uspešnije sveobuhvatne poslovne strategije.

Snažna prodaja je vođena naglašavanjem prednosti koje vaš proizvod ili usluga donose vašim kupcima. Ako znate izazove sa kojima se oni suočavaju, mnogo je lakše ponuditi im rešenja.

Takođe je vrlo bitno pratiti budući razvoj na tržištu i u životu vaših kupaca. Poznavanje trendova koji će uticati na vaše klijente pomaže vam da predvidite šta će im trebati – i ponuditi im to čim im zatreba.